امروز براتون حل تمرین های زبان خارجه آوردیم.این فایل کاملترین فایل هست. که شامل تلفظ کلمات و معنی کلمات و حل تمام تمرینات و... میشود. برای درست کردن این فایل زحمت بسیا زیادی کشیده شده. امیدوارم شما از این فایل به خوبی استفاده کنید.

"این فایل فعلا درحال تکمیل شدن است"