فیزیک

سلام دهمی ها! درسنامه فصل2 فیزیک دهم + جزوه فصل2 فیزیک دهم + سوالات فصل2 فیزیک دهم

همه ی این فعالیت های عالی در کتاب فیزیک دهم قلم چی هست.

نمونه درسنامه فصل2 فیزیک دهم: انرژی که جسم به علت داشتن حرکت دارا میباشد را انرژی جنبشی یا انرژی حرکتی میگوییم.

نکته: هرچه جسم سریع تر حرکت کند انرژی جنبشی آن بیشتر است و هنگامی که جسم ساکن (0=v) است انرژی جنبشی آن صفر است.

دانلود
حجم: 3.02 مگابایت