سلام!

امروز براتون جواب فعالیت های درس 8 فارسی دهم رو آماده کردیم.این فایل به صورت pdf است. امیدوارم از این فایل به خوبی استفاده کنین و امتحان فارسی رو بیست بگیرین.

زمان انتشار فایل: روزهای آینده