نمونه سوالات فصل 3 شیمی ( آب، آهنگ زندگی ) که شامل سوال های چهارگزینه ای و صحیح غلط و مسئله و تعریف واژه ها میشود.

در این نمونه سوال به سوال های کنکوری هم توجه شده که میتوان از فواید این نمونه سوال دانست.

"توجه این فایل فعلا در حال ساخت است که در هفته های آینده میتوانید آن را دانلود کنید"