امروز برای شما دهمی های عزیز فصل سوم ریاضی (توان های گویا و عبارت های جبری) از انتشارات خیلی سبز آوردیم . این کتاب برای شما دهمی ها معجزه میکنه.

این کتاب شامل درسنامه + نکته + نمونه سوال

دانلود
حجم: 2.4 مگابایت
توضیحات: درسنامه + نمونه سوال فصل 3 ریاضی دهم (خیلی سبز)